ZPRAVODAJ ČRS, z.s., MO Jaroměř pro rok 2022
pro vnitřní potřebu členů ČRS, z.s. MO Jaroměř


Výbor ČRS, z.s., místní organizace v Jaroměři přeje, Vám všem členům a
rodinným  příslušníkům, v Novém roce mnoho rodinných úspěchů a krásných
zážitků
u našich řek a rybníků a mnoho krásných vzpomínek.


V tomto zpravodaji Vás chceme seznámit s činností ČRS, z.s. MO Jaroměř
v počátcích roku 2022

N e z a p o m e ň t e : 

-  do 15. ledna 2022 odevzdat  MP + P    povolenky.
Jestliže jste měli hostovací povolenky, tak ty měly být vráceny do 15-ti dnů od konce jejich
platností. Kdo ve stanoveném termínu povolenky neodevzdá u organizace, která povolenku
vydala, tak mu nebude v roce 2022 vydána povolenka k rybolovu.
Zájemci o nové členství dospělí i děti do 15-ti let mají možnost si přihlášku za člena
stáhnout na našich webových stránkách  http://www. crsmojaromer.cz  a po vyplnění tuto dejte do
poštovní schránky v Jaroměři, Dolecká č. 1 / rybárna / nebo pošlete vyplněnou na adresu
cerveny_jaroslav@centrum.cz

- do 28.února 2022 zaplatit členský příspěvek (známku).

Brigády pro rok 2022 byly ukončeny dne 31.12.2021 .
Nemá-li někdo splněnou brigádnickou povinnost pro rok 2022, tak je toto možné ve
výjimečných případech splnit po dohodě s hospodářem organizace nebo
s brigádnickým referentem. Dále je možné brigádnické hodiny uhradit finanční částkou
1.500.-Kč, vyžadujte od člena výboru, který přijal finanční částku doklad o příjmu peněz,
které jste uhradili.  Krmení je možno opět vozit. Další brigády budou pouze při sekání „oken“
v rybnících a v odstavených ramenech apod. Tyto brigády musí být však předem dohodnuty
a je možné je provádět i mimo soboty.
Další brigády konané během roku 2022 pro rok 2023 budou včas oznámeny
ve vývěskách, restaurace KINO  a v Dolních Dolcích v Jaroměři.


Rybářský ples v Dolanech se v roce 2022 nekoná.

Prodej povolenek bude mít na starosti jednatelka p. Zdena Borůvková
a bude prováděn v Dolních Dolcích  každou první sobotu v měsíci takto:
- 8. ledna 2022     od 09:00 hod. do 14:00 hod.
- 5. února 2022     od 09:00 hod. do 14:00 hod.
- 5. března 202      od 09:00 hod. do 14:00 hod.

Od dubna do června 2022 bude prodej každé první úterý v měsíci od 17:00 hod.
do 18:00 hod. Jiné termíny prodeje nejsou a nebudou stanoveny !!!

Při žádosti o vydání povolenky k rybolovu na rok 2022 je každý člen povinen předložit:  -
členskou legitimaci s fotografií
  - průkaz brigádníka s odprac. brig. hodinami (do 62let včetně)
                   (nemusí děti do 15let, studenti, ženy, invalidé, členi od 63let)
  - platný “Rybářský lístek“, který Vám vydá-vymění na základě
    předložení starého rybářského lístku, který již pozbyl platnosti, Městský
    úřad dle spádové obce trvalého bydliště - odbor životního prostředí..
    Tento musí být platný na celý rok. Pokud tomu tak nebude, tak Vám
     nebude vystavena povolenka k rybolovu na rok 2022.
       
V případě, že nemáte starý rybářský lístek musíte projít novým školením
u  MO ČRS Jaroměř, kde Vám vystavíme potvrzení, na základě kterého si budete moci
koupit  nový  “Rybářský lístek“ na spádovém Mě.ú. dle místa bydliště.

Datum školení  bude zveřejněno ve vývěskách MO ČRS Jaroměř v měsíci leden 2022. U
studentů nad 18 let sleva na povolenku pouze po předložení potvrzení o studiu. U invalidů
sleva na povolenku pouze po předložení průkazu ZTP, ZTP/P, nikoli jen potvrzení (to
zprošťuje člena jen od brigád).
Členská schůze MO ČRS Jaroměř se koná
dne 6. 3. 2022 
ve velkém sále “Divadlo Jaroměř“ od 10:00 hod.

Účast všech členů je povinná / dle stanov ČRS /.

Tento zpravodaj je zároveň i pozvánkou na tuto čl. schůzi.


Výbor místní organizace hledá šikovného člověka, který by byl nápomocen
při zavedení digitalizace členské základny a prodeje povolenek k rybolovu, toto se připravuje pro rok 2023.

Zájemci ať se hlásí u předsedy J. Červeného, který sdělí další podrobnosti.


Organizace opět připravuje začátkem  měsíce května 2022,
dne 7.5.2022 rybářské závody na rameni „ TROJICE „.
Tímto zveme veškerou rybářskou veřejnost. Opět se budeme snažit dobře zarybnit nově upravený  revír " TROJICE" a  připravit pěkné ceny.

Děti do 15 let mají stejná práva k rybolovu jako dospělí členové, včetně lovu na dva pruty.
U ČRS, z.s. MO Jaroměř budou dětem do 15-ti let vydány povolenky po ukončení činnosti rybářských kroužků.

Upozornění:
Pro roky 2022 a 2023 byla organizaci na základě žádosti udělena výjimka na rybářském revíru Labe 33 451036 vždy od 16. června do 31. srpna v době od 0:00 do 4:00 hod. Povolená výjimka z denního lovu se vztahuje pouze na hlavním toku Labe 33. Podrobněji uvedeno v rybářském řádu a popisy rybářských revírů pro rok 2022 a 2023, který jste obdrželi nebo obdržíte při výdeji povolenky.

Výbor ČRS, z.s. MO Jaroměř


METODICKÝ POKYN PRO UPŘESNĚNÍ ZÁPISU DOCHÁZKY
A ÚLOVKŮ V PŘEHLEDU O ÚLOVCÍCH

= součást Rybářského řádu na r. 2022-2023 str. 42-43, který jste dostali s povolenkou.
DŮLEŽITÉ!!!!

Před odevzdáním povolenky JE  NUTNÉ:

MÍT VŠE VYSČÍTANÉ CELKEM DLE REVÍRŮ, DRUHU RYB A
TÉŽ I POČTY DOCHÁZEK (i když jste na daném revíru nic nechytili)!!!!!

                         C e n y   p o v o l e n e k   p r o   r o k    2022

Územní povolenky:                                                MP                 P    
roční - dospělí                                                      1300,-           1500,-
mládež/ZTP                                                           700,-              800,-
děti do 15-ti let                                                       400,-              500,-

Celosvazové povolenky:
dospělí                                                                2550,-            2650,-
mládež/ZTP                                                          1450,-            1500,-
děti do 15-ti let                                                      650,-              700,-

Celorepubliková                                                 3600,-             3750,-

ZNÁMKA                                všichni nad 18 let    věk 16-18    děti do 15-ti let                   
(PŘÍSPĚVKY)                                   500,-                 200,-               100,-Aktuální možnost brigády - výlov rybníka v Dolcích Jaroměř

V sobotu dne 9.4.2022 od 7 hodin

ZPRAVODAJ ČRS, z.s., MO Jaroměř pro rok 2022
pro vnitřní potřebu členů ČRS, z.s. MO Jaroměř


Výbor ČRS, z.s., místní organizace v Jaroměři přeje, Vám všem členům a
rodinným  příslušníkům, v Novém roce mnoho rodinných úspěchů a krásných
zážitků
u našich řek a rybníků a mnoho krásných vzpomínek.


V tomto zpravodaji Vás chceme seznámit s činností ČRS, z.s. MO Jaroměř
v počátcích roku 2022

N e z a p o m e ň t e : 

-  do 15. ledna 2022 odevzdat  MP + P    povolenky.
Jestliže jste měli hostovací povolenky, tak ty měly být vráceny do 15-ti dnů od konce jejich
platností. Kdo ve stanoveném termínu povolenky neodevzdá u organizace, která povolenku
vydala, tak mu nebude v roce 2022 vydána povolenka k rybolovu.
Zájemci o nové členství dospělí i děti do 15-ti let mají možnost si přihlášku za člena
stáhnout na našich webových stránkách  http://www. crsmojaromer.cz  a po vyplnění tuto dejte do
poštovní schránky v Jaroměři, Dolecká č. 1 / rybárna / nebo pošlete vyplněnou na adresu
cerveny_jaroslav@centrum.cz

- do 28.února 2022 zaplatit členský příspěvek (známku).

Brigády pro rok 2022 byly ukončeny dne 31.12.2021 .
Nemá-li někdo splněnou brigádnickou povinnost pro rok 2022, tak je toto možné ve
výjimečných případech splnit po dohodě s hospodářem organizace nebo
s brigádnickým referentem. Dále je možné brigádnické hodiny uhradit finanční částkou
1.500.-Kč, vyžadujte od člena výboru, který přijal finanční částku doklad o příjmu peněz,
které jste uhradili.  Krmení je možno opět vozit. Další brigády budou pouze při sekání „oken“
v rybnících a v odstavených ramenech apod. Tyto brigády musí být však předem dohodnuty
a je možné je provádět i mimo soboty.
Další brigády konané během roku 2022 pro rok 2023 budou včas oznámeny
ve vývěskách, restaurace KINO  a v Dolních Dolcích v Jaroměři.


Rybářský ples v Dolanech se v roce 2022 nekoná.

Prodej povolenek bude mít na starosti jednatelka p. Zdena Borůvková
a bude prováděn v Dolních Dolcích  každou první sobotu v měsíci takto:
- 8. ledna 2022     od 09:00 hod. do 14:00 hod.
- 5. února 2022     od 09:00 hod. do 14:00 hod.
- 5. března 202      od 09:00 hod. do 14:00 hod.

Od dubna do června 2022 bude prodej každé první úterý v měsíci od 17:00 hod.
do 18:00 hod. Jiné termíny prodeje nejsou a nebudou stanoveny !!!

Při žádosti o vydání povolenky k rybolovu na rok 2022 je každý člen povinen předložit:  -
členskou legitimaci s fotografií
  - průkaz brigádníka s odprac. brig. hodinami (do 62let včetně)
                   (nemusí děti do 15let, studenti, ženy, invalidé, členi od 63let)
  - platný “Rybářský lístek“, který Vám vydá-vymění na základě
    předložení starého rybářského lístku, který již pozbyl platnosti, Městský
    úřad dle spádové obce trvalého bydliště - odbor životního prostředí..
    Tento musí být platný na celý rok. Pokud tomu tak nebude, tak Vám
     nebude vystavena povolenka k rybolovu na rok 2022.
       
V případě, že nemáte starý rybářský lístek musíte projít novým školením
u  MO ČRS Jaroměř, kde Vám vystavíme potvrzení, na základě kterého si budete moci
koupit  nový  “Rybářský lístek“ na spádovém Mě.ú. dle místa bydliště.

Datum školení  bude zveřejněno ve vývěskách MO ČRS Jaroměř v měsíci leden 2022. U
studentů nad 18 let sleva na povolenku pouze po předložení potvrzení o studiu. U invalidů
sleva na povolenku pouze po předložení průkazu ZTP, ZTP/P, nikoli jen potvrzení (to
zprošťuje člena jen od brigád).
Členská schůze MO ČRS Jaroměř se koná
dne 6. 3. 2022 
ve velkém sále “Divadlo Jaroměř“ od 10:00 hod.

Účast všech členů je povinná / dle stanov ČRS /.

Tento zpravodaj je zároveň i pozvánkou na tuto čl. schůzi.


Výbor místní organizace hledá šikovného člověka, který by byl nápomocen
při zavedení digitalizace členské základny a prodeje povolenek k rybolovu, toto se připravuje pro rok 2023.

Zájemci ať se hlásí u předsedy J. Červeného, který sdělí další podrobnosti.


Organizace opět připravuje začátkem  měsíce května 2022,
dne 7.5.2022 rybářské závody na rameni „ TROJICE „.
Tímto zveme veškerou rybářskou veřejnost. Opět se budeme snažit dobře zarybnit nově upravený  revír " TROJICE" a  připravit pěkné ceny.

Děti do 15 let mají stejná práva k rybolovu jako dospělí členové, včetně lovu na dva pruty.
U ČRS, z.s. MO Jaroměř budou dětem do 15-ti let vydány povolenky po ukončení činnosti rybářských kroužků.

Upozornění:
Pro roky 2022 a 2023 byla organizaci na základě žádosti udělena výjimka na rybářském revíru Labe 33 451036 vždy od 16. června do 31. srpna v době od 0:00 do 4:00 hod. Povolená výjimka z denního lovu se vztahuje pouze na hlavním toku Labe 33. Podrobněji uvedeno v rybářském řádu a popisy rybářských revírů pro rok 2022 a 2023, který jste obdrželi nebo obdržíte při výdeji povolenky.

Výbor ČRS, z.s. MO Jaroměř


METODICKÝ POKYN PRO UPŘESNĚNÍ ZÁPISU DOCHÁZKY
A ÚLOVKŮ V PŘEHLEDU O ÚLOVCÍCH

= součást Rybářského řádu na r. 2022-2023 str. 42-43, který jste dostali s povolenkou.
DŮLEŽITÉ!!!!

Před odevzdáním povolenky JE  NUTNÉ:

MÍT VŠE VYSČÍTANÉ CELKEM DLE REVÍRŮ, DRUHU RYB A
TÉŽ I POČTY DOCHÁZEK (i když jste na daném revíru nic nechytili)!!!!!

                         C e n y   p o v o l e n e k   p r o   r o k    2022

Územní povolenky:                                                MP                 P    
roční - dospělí                                                      1300,-           1500,-
mládež/ZTP                                                           700,-              800,-
děti do 15-ti let                                                       400,-              500,-

Celosvazové povolenky:
dospělí                                                                2550,-            2650,-
mládež/ZTP                                                          1450,-            1500,-
děti do 15-ti let                                                      650,-              700,-

Celorepubliková                                                 3600,-             3750,-

ZNÁMKA                                všichni nad 18 let    věk 16-18    děti do 15-ti let                   
(PŘÍSPĚVKY)                                   500,-                 200,-               100,-Aktuální možnost brigády - výlov rybníka v Dolcích Jaroměř

V sobotu dne 9.4.2022 od 7 hodin