451 036 LABE 33 - mimopstruhový revír
Organizace pověřená hospodařením: MO Jaroměř
GPS
Začátek:  50°18'57.447"N, 15°52'41.361"E
Konec:  50°21'52.226"N, 15°55'3.15"E
Od mostu v Černožicích nad Labem v ř. km 173,5
až k jezu mlýna v Hořenicích v ř. km 183,5.
Úpa a Metuje k revíru nepatří - jsou samostatnými revíry. Přítoky a potok Jordánek jsou chovné - lov ryb zakázán. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.
K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny v povodí revíru Labe 33.
GPS 50°19'38.766"N, 15°53'4.162"E
GPS 50°19'19.987"N, 15°52'48.123"E
GPS 50°19'6.849"N, 15°52'37.578"E
GPS 50°18'57.52"N, 15°52'36.003"E
RYBOLOV NONSTOP
Na základě rozhodnutí MZe, č. j. MZE-35293/2021-16232, z 9. 6. 2021 byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 036 Labe 33 v období od 16. 6. do 31. 8. 2022 a 2023 v době od 0.00 do 4.00 hodin. Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 33.

Podmínky lovu ryb
v době povolené výjimky z denní doby lovu:

a) Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. 6. do 31. 8. v době od 0.00 do 4.00 hodin osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

c) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).