451 200 Údolní nádrž Rozkoš - mimopstruhový revír
Organizace pověřená hospodařením: Východočeský ÚS
GPS
50°21'45.409"N, 16°3'42.712"E
Pro lov ryb jsou na revíru určeny 4 úseky vyznačené tabulemi.
Na pozemcích vodní nádrže je dle pokynů majitele pozemků Povodí Labe s. p. zakázáno:
stanování, kempování, rozdělávání ohňů, výstavba rybářských přístřešků a stanů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy.
Parkování dopravních prostředků je povoleno v souladu s vyhláškou o silničním provozu.
Lov ryb je z důvodů obecného zájmu zakázán:
- od hranice sportovního úseku č. 1 severním směrem do vzdálenosti 100 m nad jez Rovenské nádrže,
- od hranice sportovního úseku č. 2 až po hranici sportovního úseku č. 3,
- v prostoru jižní části poloostrova nad hlavní hrází, který je určen pro hospodářské účely,
- na přivaděči z Úpy po celé délce - od jezu na Úpě až po ústí do nádrže a v úseku 100 m na obě strany od ústí po břehu nádrže,
- v ochranném prostoru nad hlavní hrází - vyznačeno tabulemi,
- z dělicí hráze Rovenské nádrže (bývalá spojovací cesta Šeřeč - Spyta),
- na místech vymezených pro hospodářskou těžbu ryb - vyznačeno tabulemi,
- v době od 1. 6. do 30. 9. v prostoru TJ SLÁVIA JACHTING Česká Skalice, v klubu Vodní sporty Náchod a v prostoru přístaviště Odysseus Hradec Králové.
Zákaz používání bójí pro označování krmného a lovného místa včetně zákazu použití rádiem řízených lodiček apod. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.