481 501 Údolní nádrž Orlík - mimopstruhový revír
Začátek:  49°36'22.604"N, 14°10'55.46"E
Konec:  49°14'26.803"N, 14°22'44.995"E
Od hráze údolní nádrže Orlík až k jezu Kořensko na ř. km 200,41.
K revíru dále patří:
Otava až k jezu Topinkova mlýna v k. ú. Vrcovice
GPS 49°21'2.539"N, 14°8'40.873"E
Lomnice po soutok se Skalicí
GPS 49°24'57.172"N, 14°8'54.715"E
Hrejkovický potok
GPS 49°24'7.485"N, 14°15'15.071"E
Jetětický potok
GPS 49°21'57.713"N, 14°16'49.682"E
až k hraničním tabulím v blízkosti jejich vtoku do údolní nádrže.
Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán.
Lov ryb z plavidel je povolen.
Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla).
Horní míra u kapra obecného je 70 cm.
Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
Uchovávaní ryb v haltýřích je zakázáno.
Lov ryb nonstop
Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství, č. j. MZE-38126/2021- 16232, z 22. 6. 2021, byla povolena výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru č. 481 501, Vltava 16-19, ÚN Orlík, pro období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.
Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky pro členy ČRS všech územních svazů a místní povolenky.
UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.