S ohledem na skutečnost, že k datu 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), byla na výborové schůzi dne 08.05. 2018 schválena Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů, připravená podle metodického pokynu a vzoru schváleného Radou ČRS.

Směrnici včetně příloh zveřejňujeme:

 

           

          *  Přihláška pro děti do 15 let za člena Českého rybářského svazu - PDF - ke stažení

                 (Přihlášku pro děti do 15 ti let  rodiče vyplní a pošlou na adresu " richter.kamil@seznam.cz ". Pan K. Richter Vám                pak sdělí, kdy začnou rybářské kroužky u ČRS, z.s. MO Jaroměř.)


          *  Směrnice (úplné znění včetně příloh) - PDF - ke stažení            *  Příloha č. 1 (informace o zpracování osobních údajů a poučení - PDF - ke stažení

             o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů            *  Příloha č. 2 (Přihláška za člena Českého rybářského svazu vč.souhlasu) - PDF - ke stažení            *  Příloha č. 3 (Souhlas/odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů) - PDF ke stažení