Historie Současnost Členská schůze Brigády Povolenky Revíry

ČRS, z.s., MO JAROMĚŘ

Prodej známek a povolenek na r.2016 v Dolních Dolcích čp.1

má na starosti p. Zdena Borůvková.

ZNÁMKA - členský příspěvek je nutné zaplatit max. do 28.02.2016

 

Termíny prodeje:

     LEDEN – ÚNOR :

- každé úterý od 17:00 hod. do 19:00 hod.,

krom 5.1. a 2.2. jen od 17:00 hod. do 18:00 hod.

 

BŘEZEN – ČERVEN :

- pouze každé první úterý v měsíci 

          od 17:00 hod. do 18:00 hod.

 

Při žádosti o vydání povolenky k rybolovu na rok 2016 je každý člen povinen předložit

- členskou legitimaci s fotografií

- zaplacený členský příspěvek na r.2016

- po celý rok platný „Rybářský lístek“

- splněné brigádnické povinnosti (průkaz brigádníka)

          (nemusí děti do 15let, studenti, ženy, invalidé, členi od 63let)

 

Podmínka pro povolenku „mládež/ZTP :

- věk 16 – 18 let vč.

- studenti nad 18 let po předložení potvrzení o studiu

- invalidé pouze po předložení průkazky ZTP, ZTP/P

         

C e n y   p o v o l e n e k   p r o   r o k    2016

Územní povolenky:

MP

P

roční - dospělí

       1100,-

       1200,-

mládež / ZTP                         

 650,-

 700,-

děti do 15-ti let

 400,-

 450,-

Celosvazové povolenky:dospělí

2100,-

2150,-

mládež / ZTP                        

1400,-

1450,-

děti do 15-ti let

  700,-

  750,-

 

Celorepubliková

3150,-

3250,-

          

PŘÍSPĚVKY

všichni nad 18 let

věk 16-18

děti do 15ti let

400,-

200,-

100,-