Historie Současnost Členská schůze Brigády Povolenky Revíry
ČRS, z.s., MO JAROMĚŘ

Prodej povolenek bude mít na starosti jednatelka p. Zdena Borůvková

a bude prováděn v Dolních Dolcích každou první sobotu v měsíci takto:

- 9. ledna 2021 od 09:00 hod. do 14:00 hod.

- 6. února 2021 od 09:00 hod. do 14:00 hod.

- 6. března 2021 od 09:00 hod. do 14:00 hod.

Od dubna do června 2021 bude prodej každé první úterý v měsíci od 17:00 hod. do 18:00 hod. Jiné termíny prodeje nejsou a nebudou stanoveny.

Při žádosti o vydání povolenky k rybolovu na rok 2021 je každý člen povinen předložit - členskou legitimaci s fotografií

- průkaz brigádníka s odprac. brig. hodinami (do 62let včetně)

(nemusí děti do 15let, studenti, ženy, invalidé, členi od 63let)

- platný “Rybářský lístek“ (RL), který Vám vydá-vymění na základě

předložení starého rybářského lístku, který již pozbyl platnosti, Městský

úřad dle spádové obce trvalého bydliště - odbor životního prostředí..

RL musí být platný po celý rok !!! Když tomu tak nebude, tak Vám

nebude vystavena povolenka k rybolovu na rok 2021 a zbytečně

budete stát ve frontě.

Když nebudete mít starý rybářský lístek, musíte projít novým školením

u MO ČRS Jaroměř, kde Vám vystavíme potvrzení, na základě kterého

obdržíte nový “Rybářský lístek“ na spádovém Mě.ú. dle místa bydliště.

         

C e n y   p o v o l e n e k   p r o   r o k    2021

Územní povolenky:

MP

P

roční - dospělí

       1300,-

       1500,-

mládež / ZTP                         

 700,-

 800,-

děti do 15-ti let

 400,-

 500,-

Celosvazové povolenky:dospělí

2550,-

2600,-

mládež / ZTP                        

1400,-

1500,-

děti do 15-ti let

  650,-

  700,-

 

Celorepubliková

3600,-

3700,-

          

PŘÍSPĚVKY

všichni nad 18 let

věk 16-18

děti do 15ti let

500,-

200,-

100,-