Český rybářský svaz, z.s.
místní organizace Jaroměř
Dokumenty ke stažení
Copyright © 2022 by "admin"
All Rights reserved
E-Mail: admin@crsmojaromer.cz
S ohledem na skutečnost, že k datu 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), byla na výborové schůzi dne 08.05. 2018 schválena Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů, připravená podle metodického pokynu a vzoru schváleného Radou ČRS.
Směrnici včetně příloh zveřejňujeme:
Směrnice (úplné znění včetně příloh)
Příloha č. 1 (informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s             ochranou osobních údajů
*  Příloha č. 2 (Přihláška za člena Českého rybářského svazu vč.souhlasu)
Příloha č. 3 (Souhlas/odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů)
Věk 8 - 15 let
Věk 16 - xx let