Český rybářský svaz, z.s.
místní organizace Jaroměř
Zprávy a usnesení - schůze v roce 2021
Copyright © 2022 by "admin"
All Rights reserved
E-Mail: admin@crsmojaromer.cz
Zprávy o činnosti a usnesení z členských schůzí:
Zpráva za rok 2020

V roce 2021 se bohužel členská schůze nekonala.
Nejbližší další schůze je ze dne 6.3.2022